O spoločnosti

O spoločnosti

AQ management, s.r.o. je dynamická spoločnosť založená v roku 2010, za účelom poskytovania svojich služieb v oblasti prípravy a realizácie projektov malých vodných elektrární.

Naše portfólio sme v ten istý rok rozšírili o projektový manažment fotovoltických elektrární, nakoľko obnoviteľné zdroje energie považujeme za veľmi dôležitú súčasť každej modernej ekonomiky a zvyšovanie podielu takto získanej energie pozitívne vplýva nielen na životné prostredie ale aj na mieru energetickej nezávislosti krajín v rámci koncepcie energetickej politiky príslušných štátov.

Momentálne pôsobíme na území Slovenskej republiky, no plánovaná je aj cezhraničná spolupráca spojená s expanziou do ďalších krajín Európy, kde taktiež uplatníme nami získané skúsenosti. Našim cieľom je bezpodmienečne úspešná realizácia projektov na tej najvyššej úrovni, s profesionálnym a individuálnym prístupom.